CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN
Hỗ trợ miễn phí giao hàng đến kho hàng chỉ định của Quý khách hàng ( trong phạm vi khu
vực TP.HCM ). Nếu ở Tỉnh sẽ hỗ trợ vận chuyển đến nơi và có mức phí vận chuyển.

PAYMENT POLICY
Cash or bank transfer

TRANSPORTATION POLICY DELIVERY
Free support delivery to warehouses designated by customers (within the City area). If in the province
will support transport to and cost of transportation.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: